sykling

Årsaken til at slike undersøkelser finner ulike tall, er at man ikke bruker akkurat samme metode eller måler nøyaktig det samme.