svertekampanje

«Når myndighetene på så høyt hold blander seg inn i saken, da er det alvor.»