Svein Stølen

Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.
«Den gang var det om norske universiteter burde tale latin – i dag er det engelsk.»