Suzanne Brøgger

«En annen form for sekularisme kunne kanskje være en del av det fremskrittet som Brøgger ønsker seg for Danmark?»