Susanna

«Om det er noe humor her, ligger det paradoksalt nok i det alvoret hun hyller sangene inn i.»