surrogati

Betydningen av å kjenne sine biologiske foreldre har vært et tema som har vært behandlet med harelabb i de politiske diskusjonene.
Men i Nagells innlegg fremstår det uklart hva det betyr å anerkjenne en familieform.
«Førdes funn angår sentrale premisser for en moralfilosofisk vurdering av internasjonal surrogati.»
«Spørsmålet blir om det er en menneskerett å få unger.»