studier

«Professorens to personligheter, forskeren og læreren, må finne sammen.»
«Det er på høg tid å setje forskingsfusk endå meir på dagsordenen.»