studentliv

Jeg er litt usikker på hva han tenker på når han skriver nasjonal glans.
«Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser er støy.»
«Studiebarometeret er et redskap for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.»
«Det jobbes systematisk med studiekvalitet ved instituttet, og initiativet til reformer har kommet innenfra.»