Annonse

studenter

studenter

Dette er ikke utfordringer som har oppstått fordi norske universiteter ansetter flere utlendinger enn de gjorde før.
«Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser er støy.»
«Studiebarometeret er et redskap for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.»
«Det jobbes systematisk med studiekvalitet ved instituttet, og initiativet til reformer har kommet innenfra.»