studenter

«Studenter skal få hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten.»
1 av 5 heltidsstudenter jobber så mye at det går ut over den tiden de bruker på studiene.
Dette er ikke utfordringer som har oppstått fordi norske universiteter ansetter flere utlendinger enn de gjorde før.
«Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser er støy.»
«Studiebarometeret er et redskap for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.»