strikking

«Mister man masker, må man prøve å plukke opp både rette og vrange.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det meste Søbye skriver om strikkebøkenes sjargong kunne like gjerne vært sagt om kokebøker.»
«Arresterer Søbye en kokebok på samme måte?»
«Jeg trodde aldri jeg skulle ta Dorthe Skapell i forsvar.»
«Eg kan ikkje hugse å ha høyrt kritiske røyster hevde at det viser mangel på kreativitet å lage mat ut i frå oppskrifter.»
«Det er noe meditativt ved lyden av rytmisk klirrende nåler.»