strafferett

«Selv har jeg lest nok kriminologi til å vite at jurister ofte overvurderer straffens preventive virkninger.»