Stig Sæterbakken

«Et tidligere upublisert manuskript av Stig Sæterbakken (1966–2012) ser nå offentlighetens lys. Det dreier seg om en diktsamling med tittelen Dyrene drømmer, menneskene sover, som…»
«Moes retorikk er grunnleggende selvmotsigende.»
«Ha-ha! (Hun er morsom, jeg gir henne det.)»