Annonse

statsborgerskap

Det er kun personer med dobbelt statsborgerskap som kan fradømmes sitt norske statsborgerskap.