statoil

«Jeg ser behov for å korrigere de groveste misforståelsene om statens eierutøvelse.»
«Kona til Helge, Else-Cathrine, dekker til tolv med Statoilkopper.»