Annonse

Annonse

Statistisk sentralbyrå

man 05.02.2018
12:00Polyteknisk forening

Oppdragsforskning i SSB

I spagaten mellom forvaltning og akademia?

SSB er et av de få statistikkbyråer i verden som har en omfattende forskningsvirksomhet. I senere tid har det vært en stor strid om retning og oppgaver av en slik virksomhet i SSB. Hvorfor oppsto denne striden? Og hvilken innretning og betydning bør forskning i et direktorat som SSB ha? Kan et anvendt forskningsinstitutt ha andre krav til forskningskvalitet enn man har i akademia? Hva betyr det at SSB skal være faglig uavhengig, og at politikerne ikke kan styre virksomheten? Er det forskjell i svarene på disse spørsmålene, fra enhetene for statistikkproduksjon og for forskning i SSB?

FOREDRAGSHOLDER

Seniorforsker Ådne Cappelen, Statistisk Sentralbyrå. Utdannet som samfunnsøkonomi ved UiO 1976 og ansatt i SSB samme år. Forskningssjef i 1987 og senere forskningsdirektør i perioden 1999-2009. Leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene fra 2011. Forskningsområdet har i hovedsak vært makroøkonomi og økonomiske modeller, men har også arbeidet med evalueringer av FoU programmer overfor næringslivet.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Hva er verst: at en direktør kjører en etat i grøfta – eller at en minister håndplukker forskere, spør Maria Berg Reinertsen.

08 desember 2017

En leder kan ikke fungere uten tillit, skriver Elin Ørjasæter.

10 november 2017

Internasjonalisering er et misbrukt begrep, skriver Kjetil Jakobsen.

03 november 2017

Bråket i Statistisk sentralbyrå reiser et spørsmål som går helt til topps i samfunnsøkonomien: Er det den beste – eller den mest moteriktige forskningen som blir publisert?

02 november 2017

25 forskere, blant dem Erling Holmøy, kjent for sitt innvandringsregnskap, får ikke lenger lov til å forske i Statistisk sentralbyrå. Vi må bevare tilliten til byrået på lang sikt, forklarer forskningssjef Kjetil Telle.

27 oktober 2017

Boligprisene faller i Oslo, men stiger andre steder. Denne uken disputerte Erlend Eide Bø med avhandlingen som forklarer hvorfor.

09 juni 2017

Siv Jensen er blitt lurt av sine egne regnestykker, skriver Maria Berg Reinertsen.

07 april 2017

Hvem skal styre hva Statistisk sentralbyrå skal forske på: vitenskapelige tidsskrifter eller Finansdepartementet?

27 januar 2017
tor 19.11.2015
10:00Bymuseet

Svenskene kommer, polakkene kommer, hva kommer de til?

Konferanse og debatt om arbeidsinnvandring.

Daglig mottar Europa tusener av flyktninger, en gruppe mennesker som også er å betrakte som arbeidsinnvandrere. Norge har inntil nylig hovedsakelig mottatt arbeidsinnvandrere fra Sverige og Polen. Hva er deres historie? Hva dro de fra – hva kommer de til? Og nå; hvilken effekt vil flyktningstrømmen ha på arbeidsmarkedet – på sikt?

Bidragsytere: Knut Kjeldstadli, professor i historie ved Universitetet i Oslo Ida Tolgensbakk, PhD fra UiO i kulturhistorie, Norsk etnologisk granskning Marry Ann Karlsen, samfunnsforsker ved Rokkansenteret Lars Østbye, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå Petter Vellesen, leder av Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke Jon Horgen Friberg, forsker Fafo Claes Arvidsson, journalist og forfatter Kristoffer Janicki, bygningsarbeider, medlem i Oslo bygningsarbeiderforening

Debatten ledes av Frank Meyer, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Konferansen arrangeres i forbindelse med Arbeidermuseets utstilling «Svenskene kommer!», som handler om svensk arbeidsinnvandring til Norge før og nå. http://oslomuseum.no/arbeidermuseet/arbeidermuseet-utstillinger/svenskene-kommer

Konferanseavgift kr 200,- Inkluderer lunsj, kaffe og frukt

Påmelding innen tirsdag 17. november til gr@oslomuseum.no