statistikk

«Å velge en bestemt modell til en analyse innebærer at man har et bevisst forhold til hvilke effekter man ønsker å få belyst.»
Jeg tror Søbye er litt kjapp når han sier at en må tilbake til 1815 for å finne en like slett folketelling.
«Mange savner også problembeskrivelsen som leder utvalget til å foreslå «eliteklubb» som løsning.»