SSB

«Vi trenger ikke internasjonal ekspertise for å fastslå om KPI-prognoser eller befolkningsprognoser er av god kvalitet!»
Administrerende direktør har ansvar for å levere resultatene.
«Uten demografisk forskning i SSB har ikke Norge lenger noe eget forskningssenter for befolkningsspørsmål.»
«Mange savner også problembeskrivelsen som leder utvalget til å foreslå «eliteklubb» som løsning.»