SSB-striden

«Vi trenger ikke internasjonal ekspertise for å fastslå om KPI-prognoser eller befolkningsprognoser er av god kvalitet!»