Annonse

Annonse

SSB

Stortingets høring om bråket i SSB avdekket en usedvanlig rørete kommandorekke.

12 januar 2018
man 05.02.2018
12:00Polyteknisk forening

Oppdragsforskning i SSB

I spagaten mellom forvaltning og akademia?

SSB er et av de få statistikkbyråer i verden som har en omfattende forskningsvirksomhet. I senere tid har det vært en stor strid om retning og oppgaver av en slik virksomhet i SSB. Hvorfor oppsto denne striden? Og hvilken innretning og betydning bør forskning i et direktorat som SSB ha? Kan et anvendt forskningsinstitutt ha andre krav til forskningskvalitet enn man har i akademia? Hva betyr det at SSB skal være faglig uavhengig, og at politikerne ikke kan styre virksomheten? Er det forskjell i svarene på disse spørsmålene, fra enhetene for statistikkproduksjon og for forskning i SSB?

FOREDRAGSHOLDER

Seniorforsker Ådne Cappelen, Statistisk Sentralbyrå. Utdannet som samfunnsøkonomi ved UiO 1976 og ansatt i SSB samme år. Forskningssjef i 1987 og senere forskningsdirektør i perioden 1999-2009. Leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene fra 2011. Forskningsområdet har i hovedsak vært makroøkonomi og økonomiske modeller, men har også arbeidet med evalueringer av FoU programmer overfor næringslivet.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Jeg er kommet i alvorlig tvil om Statistisk sentralbyrå er i stand til å realisere ideen om den offisielle statistikken, skriver Espen Søbye, som har vært tilknyttet byrået siden 1985.

05 januar 2018

SSB-rapporten tar for gitt at kriminelle er menn, skriver Mohamed Abdi.

22 desember 2017

Debatten rundt er forutsigbar, teksten søvndyssende forsiktig, men tabellene skinner i SSBs omstridte rapport om innvandrere og kriminalitet.

15 desember 2017

Hva er verst: at en direktør kjører en etat i grøfta – eller at en minister håndplukker forskere, spør Maria Berg Reinertsen.

08 desember 2017

Christine Meyer fremstiller konflikten ved Statistisk sentralbyrå som en kamp om faglig frihet for forskerne, men er det ikke egentlig sin egen frihet hun snakker om?

01 desember 2017

Hva er det med denne mannen som Siv Jensen ikke kan klare seg uten?

01 desember 2017
24 november 2017
17 november 2017

Christine Meyer hadde rett i én ting: SSB bør ikke gjøre innvandrerregnskap, skriver Maria Berg Reinertsen.

16 november 2017

SSBs omstridte innvandringsrapport tar utgangspunkt i et Norge der grensen stenges.

10 november 2017
10 november 2017

En leder kan ikke fungere uten tillit, skriver Elin Ørjasæter.

10 november 2017

Vi trenger SSB i innvandringsdebatten, skriver Sylo Taraku.

10 november 2017

SSB krever at fagfolk skal publisere i ledende tidsskrifter for å få lov til å forske. Dette er stikk i strid med intensjonene, sier arkitekten bak tellekantsystemet.

10 november 2017