sprengstoff

«Brageprisvinner og forfatter av Havboka, Morten Strøksnes får tyn av Mattilsynet og dyrevernerne for fangstmetoden som beskrives for å få håkjerringa på kroken. Det er mange forskrifter…»