Språkvitenskap

I denne saken tar Faarlund og Emonds ettertrykkelig feil.
«Forsøk på falsifisering av en hypotese er det samme som testing av den, og det er ikke noe som bare skal overlates til andre.»
Skal diskusjoner om språkforskning være interessante, må innvendinger være saklige.
Som forskar må ein tåle å møte nye idear og tankar.