Annonse

språkrådet

språkrådet

Det er avgjørende at disse tekstene er gode.
«Åse Wetås begår den første misforståelsen i første setning.»
Vi stenger oss inne i en nasjonal boble dersom vi kun bruker norsk.
«Da sitter vi til slutt igjen med et amputert fagspråk og et uthulet nasjonalspråk»