språkdebatt

«De slenger på undertekster med en gang en svenske sier «jaha».»
«Ikke la oss bruke knapp tid og knappe penger på å utrede, vi vet hvor skoen trykker.»
Vi stenger oss inne i en nasjonal boble dersom vi kun bruker norsk.
«Da sitter vi til slutt igjen med et amputert fagspråk og et uthulet nasjonalspråk»
«Det er faktisk egoistisk snylting å skrive på norsk.»