Annonse

språk

språk

Nå handler det ikke om strid mellom målformer og ordformer, men om selve det norske språkets fremtid i en globalisert verden.
«Vi ønsker oss en forskningsformidling som konsulterer forskningen når det gjelder hvordan informasjon bør formidles.»
«Som eieren av «en radar for antisemittisme», er det interessant at Seltzer godtok et norsk lånord som forbindes med slaveri.»