Annonse

språk

språk

«Vi ønsker oss en forskningsformidling som konsulterer forskningen når det gjelder hvordan informasjon bør formidles.»
«Som eieren av «en radar for antisemittisme», er det interessant at Seltzer godtok et norsk lånord som forbindes med slaveri.»
«Hva om presten forkynte budskapet om ordet som ble skjød?»
Disse intellektuelle tradisjonene er fullstendig ignorert innenfor akademia
Det er avgjørende at disse tekstene er gode.