spesialpedagogikk

«Det er oppsiktsvekkende at ekspertgruppa så ensidig opererer innenfor en mikrososial, individuell synsvinkel.»
«Kronikkforfatterne kan ikke ha forstått rapporten og mandatet til ekspertgruppen.»