spalte: by og land

Konflikten går som en rød tråd gjennom norsk politikk. Er motsetningen mellom by og land i sentrale spørsmål større enn før, eller er det bare debatten som er mer polarisert?

Ulrik Eriksen, Lena Amalie Hamnes og Per Olaf Lundteigen er skribenter i en ny, ukentlig nettspalte.