søvn

Ofte slår det en puls av fare, død og forbrytelse i bakgrunnen.