sosiologi

En mer rettferdig fordeling av kapital? Det er en selvmotsigelse.