sosialisme

«Partiene lar de høyrøstede konservative legge lokk på debatten i frykt for de tunge etiske diskusjonene.»