sosialdemokrati

«Ola Innset påpeker helt riktig at jeg tillegger ham et galt sitat om Gudmund Hernes og nyliberalismen. Det beklager jeg.»
«Når høyremenn antyder at sosialdemokratiet var viktig, men har sluttet å være det, bør man være på vakt.»