sosialantropologi

«Folks liv forstås rett og slett ikke godt på avstand.»