sorteringssamfunn

««Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.»
«Er ikke evnen til inkonsekvens egentlig noe veldig spesifikt menneskelig?»
«Vi må fortsette å føde funksjonshemmede barn. Både for barnas skyld og for vår skyld.»
«Mitt syn ser langt på vei ut til å være rådende politikk.»
«Vi ønsker et samfunn hvor de sterke bærer de svake.»
«Hvor tett opptil rase­hygienen kan man legge seg uten at det blir rasehygiene?»
«Problemet er: hvordan beskrive verdien til individer som ikke er del i noen kollektiv begrunnelse?»
«Sterri skulle ønske han kunne fjerne syndromet, men ender med å fjerne bærerne.»
«Sterri synes å følge utilitaristen Singer og hans argumentasjonslinje.»
«Reduksjon av tvillinger til ett foster gir ingen medisinske gevinster for det gjenlevende fosteret.»