sortering

««Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.»
«Det er lett å ønske seg et samfunn med plass til alle, svært mange erfarer dessverre at det er en umulighet.»
«I Morgenbladet anklager John Ludvig Larsen oss for nostalgi. Mon det.»
«Er ikke evnen til inkonsekvens egentlig noe veldig spesifikt menneskelig?»
«Vi må fortsette å føde funksjonshemmede barn. Både for barnas skyld og for vår skyld.»
«Mitt syn ser langt på vei ut til å være rådende politikk.»
«Hofmann og Slagstad har dårlige argumenter mot NIPT som rutineundersøkelse.»
«Vi ønsker et samfunn hvor de sterke bærer de svake.»
«Sterri synes å følge utilitaristen Singer og hans argumentasjonslinje.»
«Reduksjon av tvillinger til ett foster gir ingen medisinske gevinster for det gjenlevende fosteret.»