Solveig Østrem

«Når man viderefører dette på akademisk nivå, er det ikke morsomt lenger. Da blir det farlig.»
«Å ta hensyn til barns modning gjøres ensbetydende med å innta en «vente og se»-holdning.»