Solberg II-regjeringen

«Klimaflyktninger er en direkte følge av vestlige staters klimautslipp.»