Solberg 3-regjeringen

«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»