Å snakke om rasisme

George Floyds død har skapt sterke reaksjoner også i Norge og Skandinavia. Samtidig har et til dels teoretisk vokabular fått stadig større oppmerksomhet og gjennomslagskraft blant skandinaviske antirasister: «svarthet» og «hvithet», «rasialisering» og «rasifisering», «hvite privilegier» og «strukturell rasisme». Vi inviterte et knippe aktivister, debattanter og skribenter fra Norge, Danmark og Sverige til å reflektere rundt dagens antirasistiske kamp og vokabularet som preger den. Hvordan snakker man best om rasisme i Skandinavia? Har dagens begrepsbruk noen ulemper eller slagsider? Og hvilke strategier er mest effektive i kampen mot hjemlig rasisme?