smartteknologi

«Enhver by med respekt for seg selv skal bli en smartby.»
Kanskje burde den norske smart-byen la innbyggerne ha direktedemokrati i slike saker?