Annonse

Annonse

slaveri

Dokumentarbok fra Kina skildrer smarttelefonene våre som den avhengighetsdannende motoren i et globalt slavesystem.

27 oktober 2017

Colson Whiteheads roman om den underjordiske jernbanen er ingen litterær bragd, men den beskriver erfaringer vi fortsatt trenger å høre om.

28 juli 2017

Colson Whitehead har skrevet den store amerikanske romanen om slaveriet, basert på historisk materiale og egen innlevelsesevne. Begge deler er nødvendig for å forstå hvordan slaveriet fortsetter å virke i dag, mener forfatteren.

21 juli 2017

Om språk i kolonitidens slavesamfunn

Holbergprisvinner og historiker Natalie Zemon Davis løfter frem hverdagsmenneskers enkeltskjebner.

Som del av Holbergprisens 10-års jubileum holdt tidligere Holbergprisvinnere i 2014 gjesteforelesninger ved universitet over hele landet.

Natalie Zemon Davis mottok Holbergprisen i 2010, og holdt forelesningen «Dealing with Strangeness: Language and Information Flow in a Colonial Slave Society» på NTNU.

Natalie Zemon Davis har vært professor i historie ved blant annet Princeton University og University of Toronto. 

Zemon Davis er en av foregangshistorikerne for en de-sentrert historieskriving. Det vil si at historikeren ikke presenterer fortiden utelukkende gjennom ståstedet til en enkeltstående del av verden eller til en mektig elite, men utvider perspektivet sosialt, kulturelt og geografisk. Hun løfter ofte frem konkrete hendelser og hverdagsmenneskers enkeltskjebner. Hun var president i American Historical Association i 1987, som den andre kvinnen som har hatt denne posisjonen.

I forelesningen kommer hun til å trekke linjer til Norges historiske erfaringer.

Zemon Davis har i løpet av sitt liv som historiker skrevet om trykkeriarbeidere, håndtverkere, fattige, velferdsreformatorer, kvinner og mange andre. Hun er en av foregangshistorikerne for en de-sentrert historieskriving. Det vil si at historikeren ikke presenterer fortiden utelukkende gjennom ståstedet til en enkeltstående del av verden eller til en mektig elite, men utvider perspektivet sosialt, kulturelt og geografisk. Slik introduseres nye stemmer i historieskrivingen. Zemon Davis løfter ofte frem konkrete hendelser og hverdagsmenneskenes enkeltskjebner fra historien. Gjennom sitt arbeid har hun dermed vært en pådriver i utviklingen av en desentrert historie. Hun er også opptatt av å ikke bare se historien med vestlig blikk: «Jeg ville ikke lenger se på meg selv som en ‘europeist’, men ville være en historiker som skiftet område. Og når jeg skrev om Europa, eller fra hvor som helst ellers, så ville jeg alltid prøve å se historien jeg jobbet med gjennom øynene til de som befant seg andre steder i verden».