Annonse

skuespill

skuespill

«Det litterære etablissementet har utviklet en elitekultur som skjermer dem fra den politiske realiteten.»