Annonse

skoletapere

«Man kan designe en skole som har hjerneutvikling som høyeste prioritet.»
«Hvor mye matematikk må til for at en borger kan bli en fullverdig samfunnsdeltager?»
«Grunnleggende forståelse for matematiske prinsipper og begrep bør aldri være forbeholdt en kunnskapselite.»