Annonse

skolepolitikk

skolepolitikk

«Det er ikke viktig om dybdelæring er gammel eller ny vin. Kanskje holder det å enes om at vinen er god?»
«Krenkelsesparagrafene undergraver ytringsfriheten.»
«Prøvene hjelper lærere, rektorer og myndigheter til å skape en best mulig skole for elevene.»
Videreutdanning er en investering i gode lærere og en enda bedre skole.
«Først i den perioden statsråden har hatt delansvar for, økte pedagogikken vesentlig.»
«Den myke og verdibaserte skolen blir med forakt kalt «koseskole» av Høyre. Målbar kunnskap er alt.»