skolepolitikk

«Det er ikke viktig om dybdelæring er gammel eller ny vin. Kanskje holder det å enes om at vinen er god?»
«Krenkelsesparagrafene undergraver ytringsfriheten.»
«Prøvene hjelper lærere, rektorer og myndigheter til å skape en best mulig skole for elevene.»