skolegang

«Hernes ser ut til å bestride noe som alltid har vært regnet som helt selvsagt.»
«Det spesielle med norskfaget er muligheten til å tolke ved sjøl å skape.»