skoledebatt

«Det er nok med én eneste dårlig summativ test for at skaden er skjedd.»
Praktisk talt alle mener at tester og kartlegginger har et passende omfang.
«KRLE skal være et allmenndannede kunnskapsfag, ikke opplæring til tro.»