skolebøker

«Svake lesere, derimot, leser gjerne bare videre – uten å forstå.»
«Fremstillingen av Hoem som lærermotstander forblinder oss.