Annonse

skole

skole

«Det er ikke viktig om dybdelæring er gammel eller ny vin. Kanskje holder det å enes om at vinen er god?»
«Aldersgrenser er ingen erstatning for gode samtaler.»
«KRLE bør hverken legitimeres eller avvises med utgangspunkt i en bestemt forståelse av religion.»
Refleksjon om faglig innhold er bortimot fraværende i direktoratets respons til høringsuttalelsene.
«Jeg skyter ikke spurver med kanon og heller ikke kanon med spurver. Jeg velger litteratur som kan inspirere, utfordre og utvikle eleven.»
Oppslaget i Morgenbladet stemmer overhodet ikke med realitetene hva de nasjonale leseprøvene angår.
«Det er en kartleggingsfaglig skandale at Carlstens leseprøve har fått råde grunnen.»