Annonse

skole

skole

«Jeg skyter ikke spurver med kanon og heller ikke kanon med spurver. Jeg velger litteratur som kan inspirere, utfordre og utvikle eleven.»
Oppslaget i Morgenbladet stemmer overhodet ikke med realitetene hva de nasjonale leseprøvene angår.
«Det er en kartleggingsfaglig skandale at Carlstens leseprøve har fått råde grunnen.»
«Jeg er usikker på om Romarheim treffer når han peker på finansieringssystemet som en viktig grunn til ubalansen.»
«Tybring-Gjedde bruker det politisk ladede uttrykket «feminisert». Jeg kaller det gjerne «Høyreskolen».»