Annonse

skole

skole

«Det er ikke viktig om dybdelæring er gammel eller ny vin. Kanskje holder det å enes om at vinen er god?»
«Aldersgrenser er ingen erstatning for gode samtaler.»
«KRLE bør hverken legitimeres eller avvises med utgangspunkt i en bestemt forståelse av religion.»
Refleksjon om faglig innhold er bortimot fraværende i direktoratets respons til høringsuttalelsene.
«Jeg skyter ikke spurver med kanon og heller ikke kanon med spurver. Jeg velger litteratur som kan inspirere, utfordre og utvikle eleven.»
Oppslaget i Morgenbladet stemmer overhodet ikke med realitetene hva de nasjonale leseprøvene angår.
«Det er en kartleggingsfaglig skandale at Carlstens leseprøve har fått råde grunnen.»
«Jeg er usikker på om Romarheim treffer når han peker på finansieringssystemet som en viktig grunn til ubalansen.»