Annonse

skole

skole

Oppslaget i Morgenbladet stemmer overhodet ikke med realitetene hva de nasjonale leseprøvene angår.
«Det er en kartleggingsfaglig skandale at Carlstens leseprøve har fått råde grunnen.»
«Jeg er usikker på om Romarheim treffer når han peker på finansieringssystemet som en viktig grunn til ubalansen.»
«Tybring-Gjedde bruker det politisk ladede uttrykket «feminisert». Jeg kaller det gjerne «Høyreskolen».»
«Det viktigste er å gjøre skolene så interessante at elever med ulik faglig bakgrunn søker seg dit.»