Annonse

skole

skole

Malkenes sin påstand om at Utdanningsetaten ignorerte et pålegg fra politisk ledelse, er ikke riktig.
«Saken dreier seg ikke om Oslo-skolen er 'god eller dårlig', men om forskning som ikke holder mål.»
Praktisk talt alle mener at tester og kartlegginger har et passende omfang.
«Dybdelæring kan, som Hernes skriver, bli oppfattet som en forenklet motsetning til overflatelæring.»
«Det er ikke viktig om dybdelæring er gammel eller ny vin. Kanskje holder det å enes om at vinen er god?»