Annonse

skole

skole

«Saken dreier seg ikke om Oslo-skolen er 'god eller dårlig', men om forskning som ikke holder mål.»
Praktisk talt alle mener at tester og kartlegginger har et passende omfang.
«Dybdelæring kan, som Hernes skriver, bli oppfattet som en forenklet motsetning til overflatelæring.»
«Det er ikke viktig om dybdelæring er gammel eller ny vin. Kanskje holder det å enes om at vinen er god?»
«Aldersgrenser er ingen erstatning for gode samtaler.»
«KRLE bør hverken legitimeres eller avvises med utgangspunkt i en bestemt forståelse av religion.»
Refleksjon om faglig innhold er bortimot fraværende i direktoratets respons til høringsuttalelsene.