skikk

«På spørsmålet om det er selvopptatt å ha ønsker til egen gravferd er svaret klart nei.»
«Selvfølgelig bør det være en elementær demokratisk rett at den døde selv har eiendomsretten over sin aske.»