skam

«Menn flest benytter seg ikke av kroppskortet i samtaler med kvinner, men det er alltid til stede som en potensiell mulighet.»